IDI VIDI d.o.o. hrvatski English Deutsch Français Italiano Slovenščina

U životu ne možete biti pobjednik
ako stalno strahujete od poraza.

(Charles Lynch)

Pravila privatnosti

Zaštita osobnih podataka veoma je važna na internet stranici idividi.hr. Korištenje ove mrežne stranice moguće je i bez pružanja osobnih podataka, međutim, ako ispitanik želi koristiti neke od usluga ove Internet stranice, obrada osobnih podataka može biti nužna. Ako je obrada podataka nužna, no za nju ne postoji zakonska osnova, za pristanak će se uvijek pitati ispitanik.

Obrada osobnih podataka kao što je ime, prezime, adresa, e-mail adresa ili broj telefona ispitanika uvijek će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i zakonskom regulativom države članice koja je primjenjiva na mrežnu stranicu idividi.hr. Putem ovih Pravila privatnosti želimo vas obavijestiti o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju. Nadalje, ovim putem želimo vas informirati o vašim pravima.

Kao voditelj obrade podataka, web-stranica idividi.hr ugradila je niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurala potpunu zaštićenost osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos podataka putem interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvijek zajamčena. Iz tog razloga svaki ispitanik može dostaviti osobne podatke alternativnim metodama, npr. putem telefonskog poziva.

Definicije

Pravila privatnosti Internet stranice idividi.hr temelje se na pojmovima koje je koristilo Zakonodavstvo EU-a pri izradi i prihvaćanju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Pravila privatnosti su čitka i razumljiva široj javnosti.

U ovim Pravilima privatnosti, među ostalim, koriste se i sljedeći pojmovi:

a) Osobni podaci

Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na bilo koju identificiranu fizičku osobu („ispitanik”). Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, izravno ili neizravno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

b) Ispitanik

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

c) Obrada

Obrada je bilo koji postupak ili set postupaka primjenjiv na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne preferencije fizičke osobe, točnije kako bi se analizirali i previdjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se ispitaniku više ne mogu dodijeliti osobine bez korištenja dodatnih podataka koji se prikupljaju na način da su odvojeni, i na njima se mogu primijeniti mjere tehničke i organizacijske prirode koje osiguravaju da se podaci ne mogu primijeniti na bilo koju fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

g) Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU-a, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-a.

h) Izvršitelj obrade osobnih podataka

Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade osobnih podataka.

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, državna tijela koja prime osobne podatke putem određenog upita koji je u skladu sa zakonodavstvom EU-a ili zakonom države članice neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka od strane tih državnih tijela bit će u skladu s primjenjivim propisima vezanim uz svrhu obrade podataka.

j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

k) Privola

Privola ispitanika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju. Opći podaci voditelja obrade podataka:

Voditelj obrade osobnih podataka prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU-a jest:

IDI VIDI d.o.o.
Trg Stjepana Radića 9, 10 410 Velika Gorica
Republika Hrvatska
Broj telefona: +385 1 5530 561
Adresa e-pošte: info@idividi.hr
Internet stranica:
www.idividi.hr

Kolačići

Internet stranica idividi.hr koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

Mnoge Internet stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv. cookie ID. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sadrži se od niza znakova koje Internet stranice i poslužitelji mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim Internet stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID-a.

Korištenjem kolačića Internet stranica posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Informacije i ponude Internet stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike Internet stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi Internet stranicu. Npr. korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju Internet stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima Internet stranica koja smješta kolačić na računalni sustav. Još jedan primjer korištenja kolačića je košarica u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pamti artikle koje je korisnik smjestio u košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem uređivanja postavki preglednika koji koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije Internet stranice.

Prikupljanje općih podataka i informacija

Internet stranica idividi.hr prikuplja opće podatke i informacije kad ispitanik ili automatizirani sustav pristupi Internet stranici. Ti opći podaci i informacije se potom spremaju na poslužitelj u vidu log datoteka. Prikuplja se (1) tip preglednika i njegova verzija, (2) operacijski sustav (3) web-stranica s koje se pristupa mojoj web-stranici (tzv. preporučitelji), (4) podstranica, (5) datum i vrijeme pristupanja web-stranici, (6) IP adresa, (7) pružatelj internetske usluge i (8) drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na informacijski sustav.

Pri korištenju tih općih podataka i informacija ne izvlače se zaključci o ispitaniku. Suprotno tome, ove informacije su potrebne kako bi se (1) sadržaj web-stranice ispravno dostavio, (2) optimizirao sadržaj stranice i njezin marketing, (3) osigurala dugotrajna sposobnost sustava i stranice, (4) pružila potrebna pomoć državnim tijelima u slučaju kaznenog progona zbog kibernetičkog napada. Stoga, stranica idividi.hr analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički s ciljem povećanja

zaštite i sigurnosti podataka, te kako bi osigurala optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje. Anonimni podaci serverskih log datoteka spremaju se odvojeno od osobnih podataka ispitanika.

Mogućnost kontakta putem Internet stranice

Internet stranica idividi.hr sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektroničkih medija kao i izravnu komunikaciju koja uključuje i adresu e-pošte (e-mail adresu). Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem e-pošte ili obrasca za kontakt preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema voditelju obrade osobnih podataka automatski se pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije s ispitanikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani. Rutinsko brisanje ili blokiranje osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta zakonodavstvo EU-a ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili razdoblje čuvanja određeno od strane zakonodavstva EU-a ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

Prava ispitanika

a) Pravo na potvrdu osobnih podataka

Svaki ispitanik prema zakonodavstvu EU-a ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njezini osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

b) Pravo na pristup osobnim podacima

Svaki ispitanik prema zakonodavstvu EU-a ima zajamčeno pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

svrha obrade osobnih podataka;

vrsta traženih osobnih podataka;

primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;

gdje je moguće, predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje to razdoblje;

postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;

postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu; ako osobni podaci nisu prikupljeni izravno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;

postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi članak 22., stavci 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika. Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njezini osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podatak.

c) Pravo na ispravak osobnih podataka

Svaki ispitanik prema zakonodavstvu EU-a ima zajamčeno pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

d) Pravo na brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Svaki ispitanik prema zakonodavstvu EU-a ima zajamčeno pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode izbrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na članku 6., stavku 1. ili članku 9., stavku 2. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.

Ispitanik se protivi obradi podataka prema članku 21., stavku 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema članku 21., stavku 2. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.

Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po EU-u ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.

Osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluge informacijskog društva prema članku 8., stavku 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ako je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web-stranica idividi.hr, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka osigurat će da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po članku 17., stavku 1. je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkoj izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web-stranici idividi.hr osigurat će provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki ispitanik prema zakonodavstvu EU-a ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.

Voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim, ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema članku 21., stavku 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.

Ako je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja stranica idividi.hr, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka osigurat će ograničenje obrade osobnih podataka.

f) Pravo na prenosivost osobnih podataka

Svaki ispitanik prema zakonodavstvu EU-a ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli prema članku 6., stavku 1., točki (a), ili članku 9., stavku 2., točki (a), Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema članku 6., stavku 1., točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz članka 20., stavka 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njezini osobni podaci prenesu izravno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web-stranice idividi.hr

g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik prema zakonodavstvu EU-a ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na članku 6., stavku 1., točkama (e) i (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

Internet stranica idividi.hr u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako stranica idividi.hr obrađuje osobne podatke u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog izravnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, stranica idividi.hr više neće obrađivati osobne podatke ispitanika za svrhu izravnog marketinga.

Dodatno, ispitanik ima pravo na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane stranice idividi.hr, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema članku 89., stavku 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka stranice idividi.hr. Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EZ, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

h) Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki ispitanik prema zakonodavstvu EU-a ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU-a ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli ispitanika, stranica idividi.hr provest će mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka stranice idividi.hr.

i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole

Svaki ispitanik prema zakonodavstvu EU-a ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka stranice idividi.hr.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Facebook

Na internet stranici idividi.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi internetskoj zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, učitavanje slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Otvaranjem bilo koje stranice Internet stranice idividi.hr, a kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Facebook komponenta (Facebook plugin), ispitanikov preglednik će prikazati odgovarajuću Facebook komponentu. Pregled svih Facebook plugina može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled Internet stranice idividi.hr, a tokom boravka na stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na Facebook gumb integriran na stranici idividi.hr, npr. „Like“ gumb, ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa stranici idividi.hr, Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa stranici idividi.hr.

Smjernice o zaštiti osobnih podataka koje je Facebook objavio na https://facebook.com/about/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih

podataka od strane Facebooka. Također, objašnjeno je koje postavke Facebook pruža kako bi se zaštitili osobni podaci ispitanika. Isto tako, na raspolaganju su razne konfiguracijske opcije kako bi se onemogućio prijenos osobnih podataka prema Facebooku. Ispitanik može koristiti navedene opcije u svrhu onemogućavanja slanja osobnih podataka.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google Analytics (s anonimiziranom funkcijom)

Na Internet stranici idividi.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics je internetska usluga; prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web-stranici. Usluga web-analitike, među ostalim, prikuplja podatke o web-stranici s koje je ispitanik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web-analitika se koristi za optimizaciju web-stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.

Vlasnik servisa Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043- 1351, SAD.

Za potrebe web-analitike putem Google Analyticsa, voditelj obrade osobnih podataka koristi aplikaciju „_gat._anonymizelp“ putem koje je IP adresa ispitanika skraćena od strane Googlea i anonimizirana kada web-stranici idividi.hr pristupa ispitanik iz države članice EU-a ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora.

Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na Internet stranici idividi.hr. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje web-stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na web-stranici, te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje web-stranice.

Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav ispitanika. Definicija kolačića je već objašnjena u ovom dokumentu. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja web-stranice. Svakim pregledom pojedine podstranice web-stranice idividi.hr kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google Analytics komponenta, ispitanikov preglednik će automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu internetskog oglašavanja i izračun provizije koja pripada Googleu. Za vrijeme ove tehničke procedure tvrtka Google dobit će osobne informacije poput IP adrese ispitanika (služi za razumijevanje otkud posjete i klikovi dolaze, a na osnovu toga stvara izračun provizije).

Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja web-stranici, lokaciji s koje se pristupa i učestalost pristupanja web-stranici od strane ispitanika. Sa svakim posjetom web- stranice idividi.hr takvi osobni podaci, uključujući IP adresu ispitanika, proslijedit će se Googleu i bit će smješteni tamo. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehničke procedure trećoj strani.

Kako je već navedeno, ispitanik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Takve preinake bi spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnom sustavu ispitanika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili nekog drugog programskog rješenja.

Dodatno, ispitanik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje web-stranice idividi.hr. Kako bi to ostvario, ispitanik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti web-stranice od strane ispitanika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava ispitanika, ispitanik će morati ponovno instalirati dodataka pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ako je iz nekog razloga ispitanik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku, ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i
http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na
https://www.google.com/analytics/.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Članak 6., stavak 1., točka (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka pravna je osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je ispitanik dio, kao npr. kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na članku 6., stavku 1., točki (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr. pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr. ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na članku 6., stavku 1., točki (c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili neke druge fizičke osobe. Npr. u slučaju da se ispitanik ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove web-stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na članku 6., stavku 1., točki (d) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na članku 6., stavku 1., točki (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva nijedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika web-stranice idividi.hr ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode ispitanika, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naročito dozvoljena budući da je posebno napomenuta od zakonodavstva EU-a. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

Legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka ili treće strane

Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na članku 6., stavku 1., točki (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti zaposlenika i/ili dioničara ako navedeni postoje.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka je zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni preduvjet za sklapanje ugovora, obveza ispitanika da pruži osobne podatke, moguće posljedice ako se podaci ne pruže

Moramo razjasniti da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezne odredbe) ili može biti rezultat ugovorne obveze (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno zaključiti ugovor tako da ispitanik pruži osobne podatke koji se potom obrađuju. Ispitanik je, na primjer, nužan pružiti osobne podatke kad sa vlasnikom web-stranice idividi.hr sklapa ugovor. Odbijanje pružanja osobnih podataka za posljedicu će imati nemogućnost sklapanja ugovora. Prije nego što ispitanik pruži osobne podatke, morat će kontaktirati vlasnika web-stranice idividi.hr. On će mu potom naznačiti je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorno nužno, odnosno je li nužno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i na kraju posljedice ako odbije pružiti osobne podatke.

Postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka

Web-stranica idividi.hr ne koristi automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

Brisanje osobnih podataka na zahtjev

Za brisanje osobnih podataka koje je web-stranica idividi.hr pohranila tijekom ispitanikovog korištenja svaki ispitanik se može obratiti s izravnim zahtjevom za brisanjem na adresu e-pošte: info@idividi.hr

Ostalo

Ova web-stranica može sadržati poveznice (linkove) koje vode na druge web-stranice. Društvo IDI VIDI d.o.o. nije odgovorno za sadržaj ili pravila privatnosti tih web-stranica.

Ova stranica upotrebljava kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda internet stranice idividi.hr slažete se s upotrebom kolačića u skladu s našom politikom o upotrebi kolačića.

Prihvaćam

 

 

 

 

Ova stranica upotrebljava kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda internet stranice idividi.hr slažete se s upotrebom kolačića u skladu s našom politikom o upotrebi kolačića.

Prihvaćam    Pročitajte više

IDI VIDI